Контакти

Валентина Александрова - Ангелова

Частен съдебен изпълнител Рег № 742

Район на действие - Съдебен окръг Кюстендил

Адрес на кантората

гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №86, вх. А1, ет.1

Адрес за кореспонденция

гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №86, вх. А1, ет.1

Телефони

078/55 44 25 ; Мобилен: 0888 975 186

Факс

078/55 44 25

Електронна поща

 valia_aleksandrova@mail.bg


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.